Mollet – S.C.C. Sabadell

Estrena amb victòria.

Debut històric del Club d’Escacs Mollet a la màxima categoria dels escacs catalans i victòria contra un dels dos equips més forts de la Lliga, la poderosa societat Coral Colón Sabadell.

La jornada començava de bon matí, al club, preparant la retransmissió del matx, preparant la sala de joc, deixant el màxim espai per jugar, creant una zona per veure la retransmissióamb comoditat i procurant que tot tingués les condicions adients per la important fita.

Després, el president es va desplaçar a recollir Axel Bachmann i Daniele Vocaturo, perquè era el debut de Bachmann amb l’equip, i perquè havia arribat “in extremis” degut la pèrdua d’una connexió aèria, malgrat que el president del Sabadell, Pere Reginaldo, pensava que era broma. No, no era broma. Va estar a punt de no jugar però, afortunadament, va debutar amb l’equip i va aportar el seu bon caràcter i esperit competitiu

Per “fer equip” i que Axel pogués conèixer a la resta de l’equip, vam organitzar un dinar a EN BOCA on el xef Benito Iranzo ens va fer un menú molt bo, però no em va fer cas a la petició que fos lleuger. Alguns plats no eren apropiats per jugar a escacs a la tarda. Els jugadors van demostrar que el dinar va ser un combustible formidable per enfrontar-se al temible Sabadell, un dels equips favorits al títol.

Un cop arribem al club, alguna sorpresa a la llista del rival. Absències de Comas i Rojas, que van variar una mica la preparació dels nostres jugadors, però no la motivació. Els rivals eren superiors en ELO a 8 dels 10 taulers, però els nostres van afrontar el matx amb moral i il·lusió: s’havia de provar.

A les 2 hores de matx, totes les partides obertes, excepte Amores-Colón que pintava taules per repetició com opció clara pel negre i Carles Díaz-Esteban Montilla que pintava regular pel nostre company. Efectivament, a les 18,45 es signen les taules. En aquell moment, Cristian Fernández, pregunta al delegat Ramón Caro si accepta l’oferta de taules del Mestre Internacional Michael Rahal. Amb la partida de Montilla complicada, i Rahal amb poc temps, el delegat assumeix el risc de fer continuar a Cristian. Ell, disciplinat, ho fa.

Poc després, el matx es posa 0,5-1,5 a favor del Sabadell al caure Montilla. Va ser l’únic moment de la tarda amb el Sabadell per davant al marcador.

El jove Pere Garriga, amb gran sang freda, posa l’1,5-1,5 derrotant el Mestre Internacional Lluis Maria Perpinyà. Son les 19,25 de la tarda i, amb només 3 partides finalitzades en quasi 3 hores de joc, tot continua obert, tot i que alguns jugadors del Sabadell que han acabat la partida i altres espectadors ho veuen “una mica millor pel Mollet”. Jo no me’n refio. Falta molt i juguem contra experimentats jugadors a la màxima categoria.

Poc després, Cristian Fernández i Michael Rahal signen taules i els Gran Mestres Axel Bachmann, pel Mollet, i Jordi Magem, pel Sabadell, també. El matx estava empatat a 2,5 punts i amb 5 partides en joc, i amb tot obert.
La partida entre Vocaturo i López no estava gens clara, així com la partida entre Valdés i Alonso que, tot i que pintava millor pel nostre jugador (el mòdul ho va corroborar després, a casa), no era gens clara.
Mayans, lluitant contra el Mestre Internacional Lázaro Lorenzo, amb destrets de temps i als decisius taulers 9 i 10, Ricard Morros amb peó de més des de feia moltes jugades i avantatge clar (pel mòdul) de +2,25 havia de rematar sense equivocar-se, perquè el punt era determinant. Bals, en canvi, amb el seu estil seré, sensat i concentrat, aconseguia anar millorant poc a poc la seva posició contra Imar Talló.

El Gran Mestre Daniele Vocaturo, disciplinat, em pregunta si va per taules o arrisca per guanyar. En aquell moment, no vaig pensar gaire, i amb les partides de Valdés i Mayans (incertes) i Morros i Bals (superiors, però sense finalitzar), li vaig dir: “juga a guanyar”. Daniele, em va dir: “Ok, presi”. Poc després, després de quasi 4 hores de joc, Ricard Morros guanyava i rebia una càlida abraçada meva i Bals també guanyava. En aquell moment 4,5-2,5 i tres partides en joc, amb diferent signe.

Valdés perd i ens posem 4,5-3,5 amb dos partides que ho poden canviar tot. Mayans, escurat de temps, rep ordres d’equip de demanar taules i aconseguir, com mínim, l’empat al matx, però no té temps. Vocaturo guanya i ens posem 5,5-3,5. No importa el que faci Mariano, encara que guanyar sempre és maco. Ja hem guanyat. El president del Sabadell, sincer i espontani, m’abraça i dóna uns sonors cops (encara fan mal) a la meva esquena, que provoquen l’emprenyament d’Àlvar Alonso (que hauria d’emprenyar-se amb el seu presi). Té raó, perquè faltava una partida que, al final, Mayans perd i deixa el matx en 5,5-4,5.

Victòria per la mínima, lluitada i merescuda, contra un fort equip. Foto final de família a petició del president del Sabadell i com prova del bon ambient entre tots els jugadors i directius.

Tots contents i eufòrics, però amb molta humilitat i tranquil·litat. L’objectiu és la permanència i s’ha donat un primer pas. Queda molta lliga.

Els jugadors reclamen que el president compleixi la seva paraula donada al migdia: si guanyeu, anem a sopar.

I, després de recollir tot el local i acomiadar al retransmissor i a Pere Reginaldo, que s’emporta el material, tanquem la sala de joc i anem a fer uns bocates, unes braves i unes birres.

Una de les sensacions més gratificants és veure el nivell d’integració dels nouvinguts, els joves titulats internacionals, que van compartir riure i bromes (i li van fer bromes al president) i van començar a pensar en el proper rival: el Barberà.

Acta de l’encontre fent click AQUÍ

Àmpli reportatge fotogràfic al flickr del club, fent click AQUÍ

IMG_3233

 

 

 

 

 

 

Crónica en castellano.

Estreno con victoria.

Debut histórico del Club de Ajedrez Mollet en la máxima categoría del ajedrez catalán y victoria contra uno de los dos equipos más fuertes de la Liga, la poderosa Sociedad Coral Colón Sabadell.

La jornada empezaba de buena mañana, en el club, preparando la retransmisión del encuentro, preparando la sala de juego, dejando el máximo espacio para jugar, creando una zona para ver la retransmisión con comodidad y procurando que todo tuviera las condiciones adecuadas por el importante hito.

Después, el presidente se desplazó a recoger a Axel Bachmann y a Daniele Vocaturo porque era el debut de Bachmann con el equipo, y porque había llegado “in extremis” el día anterior debido a la pérdida de una conexión aérea, a pesar de que el presidente del Sabadell, Pere Reginaldo, pensaba que era broma. No, no era broma. Estuvo a punto de no jugar pero, afortunadamente, debutó con el equipo y aportó su buen carácter y espíritu competitivo

Para “hacer equipo” y que Axel pudiera conocer al resto del equipo, organizamos una comida a EN BOCA donde el chef Benito Iranzo nos hizo un menú muy bueno, pero no me hizo caso a la petición de que fuera ligero. Algunos platos no eran apropiados para jugar a ajedrez por la tarde. Los jugadores demostraron que la comida fue un combustible formidable para enfrentarse al temible Sabadell, uno de los equipos favoritos al título.

Una vez llegamos al club, alguna sorpresa en la la lista del rival. Ausencias de Comas y Rojas, que variaron un poco la preparación de nuestros jugadores, pero no la motivación. Los rivales eran superiores en ELO en 8 de los 10 tableros, pero los nuestros afrontaron el partido con moral e ilusión: se tenía que probar.

A las 2 horas de encuentro, todas las partidas abiertas, excepto Amores-Colón que pintaba tablass por repetición como opción clara por el negro y Carles Díaz-Esteban Montilla que pintaba regular para nuestro compañero. Efectivamente, a las 18,45 se firman las tablas de Amores-Colón. En aquel momento, Cristian Fernández, pregunta al delegado Ramón Caro si acepta la oferta de tablas del Maestro Internacional Michael Rahal. Con la partida de Montilla complicada, y Rahal con poco tiempo, el delegado asume el riesgo de hacer continuar a Cristian. Él, disciplinado, lo hace.

Poco después, el partido se pone 0,5-1,5 a favor del Sabadell al caer Montilla. Fue el único momento de la tarde con el Sabadell por delante del marcador.

El joven Pere Garriga, con gran sangre fría, pone el 1,5-1,5 derrotando el Maestro Internacional Lluis Maria Perpiñà. Son las 19,25 de la tarde y, con sólo 3 partidas finalizadas en casi 3 horas de juego, todo continúa abierto, a pesar de que algunos jugadores del Sabadell que han acabado la partida y otros espectadores lo ven “algo mejor por el Mollet”. Yo no me fio. Falta mucho y jugamos contra experimentados jugadores de la máxima categoría.

Poco después, Cristian Fernández y Michael Rahal firman tablas y los Gran Maestros Axel Bachmann, por el Mollet, y Jordi Magem, por el Sabadell, también. El partido estaba empatado a 2,5 puntos y con 5 partidas en juego, y con todo abierto.
La partida entre Vocaturo y López no estaba nada clara, así como la partida entre Valdés y Alonso que, a pesar de que pintaba mejor para nuestro jugador (el módulo lo corroboró después, en casa), no estaba nada clara.
Mayans, luchando contra el Maestro Internacional Lázaro Lorenzo, con aprietos de tiempos y en los decisivos tableros 9 y 10, Ricard Morros con peón de más desde hacía muchas jugadas y ventaja clara (por el módulo) de +2,25 tenía que rematar sin equivocarse, porque el punto era determinante. Bals, en cambio, con su estilo sereno, sensato y concentrado, conseguía ir mejorando poco a poco su posición contra Imar Talló.

El Gran Meaetro Daniele Vocaturo, disciplinado, me pregunta si va por tablas o arriesga para ganar. En aquel momento, no pensé mucho, y con las partidas de Valdés y Mayans (inciertas) y Morros y Bals (superiores, pero sin finalizar), le dije: “juega a ganar”. Daniele, me dijo: “*Ok, presi”. Poco después, después de casi 4 horas de juego, Ricard Morros ganaba y recibía un cálido abrazo mío y Bals también ganaba. En aquel momento 4,5-2,5 y tres partidas en juego, con diferente signo.

Valdés pierde y nos ponemos 4,5-3,5 con dos partidas que lo pueden cambiar todo. Mayans, apurado de tiempo, recibe órdenes de equipo de pedir tablas y conseguir, como mínimo, el empate al partido, pero no tiene tiempo. Vocaturo gana y nos ponemos 5,5-3,5. No importa ya lo que haga Mariano, aunque ganar siempre es bonito. Ya hemos ganado. El presidente del Sabadell, sincero y espontáneo, me abraza y da unos sonoros golpes (todavía hacen daño) a mi espalda, que provocan el incordio de Àlvar Alonso (que tendría que enfadarse con su presi). Tiene razón, porque faltaba una partida que, al final, Mayans pierde y deja el partido en 5,5-4,5.

Victoria por la mínima, luchada y merecida, contra un fuerte equipo. Foto final de familia a petición del presidente del Sabadell y como prueba del buen ambiente entre todos los jugadores y directivos.

Todos contentos y eufóricos, pero con mucha humildad y tranquilidad. El objetivo es la permanencia y se ha dado un primer paso. Queda mucha liga.

Los jugadores reclaman que el presidente cumpla su palabra dada a mediodía: si ganáis, vamos a cenar.

Y, después de recoger todo el local y despedir al retransmisor y a Pere Reginaldo, que se lleva el material, cerramos la sala de juego y vamos a comernos unos hacer unos bocadillos, unas bravas y unas cervezas.

Una de las sensaciones más gratificantes es ver el nivel de integración de los recién llegados, los jóvenes titulados internacionales, que compartieron risasr y bromas (y le hicieron bromas al presidente) y empezaron a pensar en el próximo rival: Barberà.

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies