Bases del V Open Internacional Ezequiel Martín.

BASES DEL V OPEN INTERNACIONAL MEMORIAL EZEQUIEL MARTÍN

1-ORGANITZACIÓ: Club d’Escacs Mollet, en col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès, la Diputació Provincial de Barcelona i la Federació Catalana d’Escacs.

2-PARTICIPANTS: Jugadors amb llicència federativa en vigor segons els darrers llistats publicats per la Federació Catalana d’Escacs (gener 2012), la FEDA (maig 2012) o la FIDE (maig 2012). Tot jugador que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà retirat del torneig. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts.

3-SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC: Suís a 9 rondes consecutives amb un ritme de 15′ + 5” en dos grups, “A” i “B”. El grup “A” està obert a qualsevol jugador. El grup “B” està reservat a jugadors amb ELO FIDE fins a 1700.  Els aparellaments es faran amb suport del programa informàtic Swiss Manager. El torneig s’organitza en els dos grups esmentats amb tots els participants ordenats per l’ordre inicial de forces. Per aquest ordre es tindrà en compte en primer lloc l’ELO FIDE, en el seu defecte l’ELO FEDA i finalment l’ELO FCDE; en cas de no disposar de cap dels anteriors es comptaria l’ELO local del jugador. Qui tingui més de 100 punts d’ELO local (FCDE, FEDA, etc.) que d’ELO FIDE, se li assignarà el tram en el qual opta a premi o trofeu d’acord a un ELO equivalent al seu ELO local menys 100 punts. Si un jugador amb ELO FIDE inferior a 1701 participa al grup principal renuncia als premis del grup “B”. El grup “B” tindrà lloc si hi ha, almenys, 20 jugadors inscrits amb menys de 1701 d’ELO FIDE en aquest grup.

4-DIA DE JOC I HORARI: Es jugarà únicament diumenge 27 de maig de 2012 entre les 10 del matí i les 8 del vespre. La recepció de jugadors i cobrament dels drets d’inscripció començarà a les 8,45 h.

La primera ronda començarà a les 10 hores en punt..

Les rondes de la tarda començaràn a les 16 hores.

El temps d’espera es fixa en 15 minuts.

5-LOCAL DE JOC: Mercat Vell, Plaça Prat de la Riba, Mollet del Vallès (Barcelona). Disposa de serveis i accessos adaptats per a persones amb discapacitat física.

6-CÒMPUT DEL TORNEIG: El torneig pertany al Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, per la qual cosa enguany COMPUTA per a la seva classificació final. El torneig  NO COMPUTARÀ per ELO.

7-DIRECCIÓ DEL TORNEIG I ARBITRATGE: El President del Club d’Escacs Mollet, Francesc Fernández Lozano és el Director del Torneig. L’àrbitre principal és Josep Maria Salvans Riba (AI) i Cristina Pérez Pinazo (AI) serà l’àrbitre adjunt. Hi haurà un imprès oficial de reclamacions a disposició dels jugadors i jugadores penjat a la sala de joc, que s’enviarà a la FCDE un cop acabat el torneig.

8-DECISIONS ARBITRALS: Les reclamacions contra les decisions arbitrals es podran formular per escrit a l’equip arbitral com màxim a l’acabar la partida i abans del següent emparellament. Les decisions arbitrals seran inapel·lables a efectes de no perjudicar la marxa del torneig.

9-PREMIS I TROFEUS: Els premis no són acumulables (en el seu cas es lliuraria el de menor significació al següent classificat en el tram corresponent) ni es reparteixen entre els empatats a punts, s’adjudicaran per ordre de classificació segons els sistemes de desempat previstos. El lliurament de premis es realitzarà després de la darrera ronda, aproximadament a les 19:45 hores del diumenge 27 de maig. Vegeu distribució de premis al pressupost adjunt.

10-SISTEMA DE DESEMPAT: Tot just acabada la darrera ronda el jugador present de menor edat extraurà per sorteig l’ordre d’aplicació dels sistemes de desempat entre els tres següents: Bucholz brasileny, Bucholz mitjà i puntuació progressiva acumulativa. En cas de persistència d’empat s’aplicarà el nombre de victòries i el Sonnenborg-Berger com a quart i cinquè desempats respectivament. En cas de que es mantingui l’empat el desempat es realitzarà per sorteig.  Els sistemes es calcularan utilitzant l’ajust FIDE (tal i com ho fa el sistema informàtic utilitzat).

11-RESTRICCIONS AL LOCAL DE JOC: A tot el recinte està prohibit fumar. Per aplicació de la reglamentació general de competicions es prohibeix, tant a jugadors com a espectadors, tenir el mòbil encès mentre hi hagi alguna partida sense acabar així com intervenir de qualsevol manera en el desenvolupament de les partides alienes. Per evitar incidents, durant les partides es prohibeix deixar begudes i menjar mentre s’està jugant davant el tauler. L’incompliment d’aquestes restriccions pot arribar a suposar l’expulsió de la sala dels espectadors i, en cas de reincidència, l’eliminació del torneig del jugador que no les respecti, sense dret a cap mena d’indemnització.

12-DRETS D’INSCRIPCIÓ: Tots els jugadors titulats FIDE (MF, MI i GM) tenen la inscripció gratuïta. Resta de participants: 20 euros. Jugadors del Club d’Escacs Mollet: 15 euros. Menors de 14 anys i majors de 60 anys: 12 euros. No es podrà participar sense previ pagament, abans de començar la primera ronda. L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar una inscripció. Caldrà abonar-los, si no es fa abans, mitjançant pagament en metàl·lic al Comitè Organitzador del torneig el mateix diumenge 27 de maig o ingrés al compte d’UNNIM 2059 0310 79 8000303246 indicant el vostre nom i si participeu al grup A (general) o al B (fins 1700 FIDE)

13-INSCRIPCIONS: Fins al 26 de maig de 2012. La comunicació es pot avançar telefònicament al 935793048 o per correu electrònic a info@escacsmollet.com No serà efectiva fins haver abonat els drets d’inscripció abans de l’inici de la primera ronda.

14-NORMES DE PARTICIPACIÓ: La participació en aquest Torneig implica l’acceptació d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al Director de mateix. Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l’ordre que s’enuncien, els reglaments de la FCDE, la FIDE o la FEDA.

15. PREMIS Grup A.

300 € Trofeu
200 €
150 €
125 €
100 €
80 €
70 €
60 €
Tram B (ELO 2299-2150)
30 €
20 €
Tram C (ELO 2149-2000)
30 €
20 €
Tram D (ELO 1999-1850)
30 €
20 €
Tram E (ELO 1849-1700)
30 €
20 €
Major 60 anys
20 €
Millor Local

20 €

Millor Sots-14
20 €

Premis grup B

(< 1701 Elo FIDE).

Llibre + Trofeu
Llibre
Millor Local Llibre
Millor sots-14 Llibre

Latest Articles

Categories:

Monthly Archive

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies