Mollet – Cerdanyola

Dissabte 14 de febrer, ens visitaba el Cerdanyola Club d’Escacs, anteriorment conegut com a Penya d’Escacs Cerdanyola però, com fa un temps ens va comentar el mateix president, Isidre Grau, ja no es pot utilitzar oficialment la denominació principal “penya” per un club federat a qualsevol esport, encara que molts dels seus jugadors, per costum o nostàlgia, encara posen P.E.C. a la planilla, o podem trobar a la seva web aquesta denominació, ja en desús legalment. Així doncs, parlarem del Cerdanyola (del Vallès, per no confondre amb els amics de Mataró).

El Cerdanyola va venir amb un parell de baixes que, a priori, feien una mica menys difícil del que esperàvem el matx. Tot i així, màxima concentració per part dels jugadors del Mollet, coneixedors de la necessitat de puntuar al difícil grup II de la Divisió d’Honor per assegurar la permanència, fita complicada pels resultats que es van donant al grup.

La primera sorpresa, favorable al Cerdanyola es va donar al tauler 10, on Guillem García signava taules davant un rival amb 200 punts menys d’ELO que va jugar una bona partida i, sense opcions clares, l’empat era bo, especialment per ells. Poc després de les 19 hores, Javi Amores que havia arriscat amb sacrificis destinats a doblegar al rival, va abandonar, deixant el marcador favorable al Cerdanyola per primer, i darrer, cop durant el matx. Mitja hora després, i amb una tècnica molt fina davant el mestre FIDE Hernando, Garriga aconseguia la seva quarta victòria consecutiva amb negres, i posava l’empat a 1,5 al marcador.
En aquell moment, tot estava força obert, amb posició favorable per Bachmann, complicada per Vocaturo (amb molt poc temps ja pel seu rival, que va jugar amb l’increment durant més d’una hora), una mica inferior per Valdés, i molt favorable per Bals. La resta, encara s’havia de jugar, i molt. El matx estava obert encara.

4 minuts després del punt de Pere, Cristian Fernández rematava molt bé la seva partida davant Escandell i posava l’equip per davant al marcador; 2,5-1,5 i, només 5 minuts després, Daniele guanyava per temps a Oratovsky. El resultat començava a decantar-se per la nostra banda, amb posició molt favorable per Bals, avantatge clar de Ricard Morros, posició molt millor d’Esteban, complicacions per Valdés i clar avantatge de Bachmann. El matx apuntava a victòria, però calia rematar.
Uns minuts abans de les 20 hores, Axel doblegava el seu rival i posava el 4,5 a 1,5 i uns minuts després, Valdés signava les taules. El matx estava assegurat amb 5-2 però la cosa es posava emocionant. Ricard amb qualitat de més semblava clar guanyador, però tenia 1 minut al rellotge. Esteban semblava clarament millor, però mai es pot un refiar de Castellet. Bals, d’estar guanyat, va passar a estar pitjor per una imprecissió. Sort que el seu rival va perdre per temps, ja que el punt podia perillar. Esteban Montilla va acabar rematant la seva posició de manera elegant i amb el 7-2 al marcador, Ricard podia concentrar-se còmodament en el seu final, molt superior, amb poc temps, però amb el matx ja decidit.

El resultat final de 8-2 pot ser enganyós, perquè el Cerdanyola portava un bon equip, tot i que amb 2 baixes importants respecte a anteriors encontres i per la seva experiència a la competició.

El proper matx contra el Terrassa serà clau per assegurar la permanència i, depenent dels resultats dels rivals directes, jugar més tranquils contra l’Escola d’Escacs de Barcelona i el Sant Andreu.

Acta de l’encontre fent click AQUÍ

Galería de fotos del matx fent click AQUÍ

Crónica en castellano:

Sábado 14 de febrero, nos visitaba el Cerdanyola Club de Ajedrez, anteriormente conocido como Peña de Ajedrez Cerdanyola pero, como hace un tiempo nos comentó el mismo presidente, Isidre Grau, ya no se puede utilizar oficialmente la denominación principal “peña” para un club federado en cualquier deporte, aunque muchos de sus jugadores, por costumbre o nostalgia, todavía ponen P.E.C. a la planilla, o podemos encontrar en su web esta denominación, ya en desuso legalmente. Así pues, hablaremos del Cerdanyola (del Vallès, para no confundir con los amigos de Mataró).

El Cerdanyola vino con un par de bajas que, a priori, hacían algo menos difícil lo que esperábamos del encuentro. Aún así, máxima concentración por parte de los jugadores del Mollet, conocedores de la necesidad de puntuar en difícil grupo II de la División de Honor para asegurar la permanencia, hito complicado por los resultados que se van dando al grupo.

La primera sorpresa, favorable al Cerdanyola se dio en el tablero 10, donde Guillem García firmaba tablas ante un rival con 200 puntos menos de ELO que jugó una buena partida y, sin opciones claras, el empate era bueno, especialmente para ellos. Al poco de rebasadas las 19 horas, Javi Amores que había arriesgado con sacrificios destinados a doblegar al rival, abandonó, dejando el marcador favorable al Cerdanyola por primera, y último, vez durante el partido. Media hora después, y con una técnica muy fina ante el maestro FIDE Hernando, Garriga conseguía su cuarta victoria consecutiva con negras, y ponía el empate a 1,5 en el marcador.
En aquel momento, todo estaba bastante abierto, con posición favorable para Bachmann, complicada para Vocaturo (con muy poco tiempo ya para su rival, que jugó con el incremento durante más de una hora), un poco inferior para Valdés, y muy favorable para Bals. El resto, todavía se tenía que jugar, y mucho. El encuentro estaba abierto todavía.

4 minutos después del punto de Pere, Cristian Fernández remataba muy bien su partida ante Escandell y ponía al equipo por delante en el marcador; 2,5-1,5 y, sólo 5 minutos después, Daniele ganaba por tiempo a *ratovsky. El resultado empezaba a decantarse hacia nuestro lado, con posición muy ventajosa para Bals, ventaja clara de Ricard Morros, posición mucho mejor de Esteban, complicaciones para Valdés y clara ventaja de Bachmann. El encuentro apuntaba a victoria, pero había que rematar.
Unos minutos antes de las 20 horas, Axel doblegaba definitivamente a su rival y ponía el 4,5 a 1,5 y unos minutos después, Valdés firmaba tablas. El encuentro estaba asegurado con 5-2 pero la cosa se ponía emocionante. Ricard con calidad de más parecía claro ganador, pero tenía 1 minuto en su reloj. Esteban parecía claramente mejor, pero nunca se puede uno fiar de Castellet. Bals, de estar ganado, pasó a estar peor por una imprecisión. Suerte que su rival perdió por tiempo, puesto que el punto podía peligrar. Esteban Montilla acabó rematando su posición de manera elegante y con el 7-2 al marcador, Ricard podía concentrarse cómodamente en su final, muy superior, con poco tiempo, pero con el encuentro ya decidido.

El resultado final de 8-2 puede ser engañoso, porque el Cerdanyola traía un buen equipo, a pesar de que con 2 bajas importantes respecto a anteriores encuentros y por su experiencia en la competición.

El próximo partido contra el Terrassa será clave para asegurar la permanencia y, dependiendo de los resultados de los rivales directos, jugar más tranquilos contra la Escola d’Escacs de Barcelona y el Sant Andreu.

 

 

 

 

Comments are closed.